top of page

Klient biznesowy

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich aspektach z nią związanych.
W szczególności oferujemy pomoc i doradztwo prawne w następujących sferach:

business-team-works-with-documentation-concept-teamwork.jpg

Prawo korporacyjne

stała obsługa podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem prowadzenia sprawozdawczości

udział w negocjacjach w ramach podejmowanych zamierzeń inwestycyjnych

przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością

doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym również reprezentowanie pracodawcy w sporach sądowych

dochodzenie roszczeń związanych z działalnością podmiotu od etapu przedsądowego do postępowania egzekucyjnego

przeprowadzanie procedur mediacyjnych

zakładanie nowych podmiotów wraz z przeprowadzaniem procedury rejestrowej

przygotowanie opinii prawnych dotyczących zakresu prowadzonej działalności 

reorganizacja podmiotów 
(np. łączenie i podział spółek)

w przypadku stowarzyszeń i fundacji pomoc w uzyskiwaniu statusu organizacji pożytku publicznego

likwidacja podmiotów

Sprawy administracyjne
i sądowo-administracyjne

uzyskiwanie pozwoleń i koncesji

pomoc w procedurach środowiskowych

reprezentacja stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej

reprezentacja stron w postępowania przed sądami administracyjnymi

sporządzanie opinii w zakresie prawa administracyjnego

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page