top of page

Usługi okołoleśne

Prowadzimy kompleksową lub doraźną obsługę prawną przy realizacji projektów dotyczących wycinki i utrzymania drzewostanu w sąsiedztwie linii energetycznych, linii kolejowych oraz gazociągów obejmującą w szczególności:

Image by Marita Kavelashvili

analizę dokumentacji przetargowej oraz przygotowanie oferty wykonawcy

udział w ewentualnym postępowaniu odwoławczym na gruncie prawa Zamówień Publicznych

bieżące opiniowanie pod względem prawnym i reprezentowanie przedsiębiorcy w kontaktach z Zamawiającym w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

reprezentowanie przedsiębiorcy w toku postępowań przedsądowych i sądowych dotyczących wykonywania przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej (kary umowne)

przygotowywanie umów z podwykonawcami oraz pomoc na etapie ich realizacji

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page