top of page

RODO

W ramach świadczonych usług oferujemy także doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz obowiązków spoczywających na uczestnikach obrotu gospodarczego, wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W tym zakresie oferujemy w szczególności:

komputery

wdrażanie procedur oraz polityk określających zasady przetwarzania danych, a także audyt rozwiązań obowiązujących już u Klienta

analizę i ocenę zjawisk związanych z przetwarzaniem danych osobowych

tworzenie wymaganych przepisami klauzul, rejestrów, umów powierzenia danych osobowych oraz innych dokumentów

doradztwo w zakresie oceny incydentów naruszenia ochrony danych oraz ewentualnego obowiązku ich zgłaszania organowi nadzoru

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page