top of page

Podmioty prawa publicznego

Proponujemy kompleksową i stałą obsługę jednostek Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
W ramach takiej obsługi zapewniamy ogół czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu. 

Proponujemy kompleksową i stałą obsługę jednostek Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach takiej obsługi zapewniamy ogół czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu. W szczególności obsługa obejmuje:

reprezentowanie podmiotu w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i sądowo–administracyjnych

współudział w przeprowadzaniu procedur w  zakresie udzielania zamówień publicznych

udział w negocjacjach i pozasądowe reprezentowanie jednostki w stosunkach z innymi podmiotami

sporządzanie opinii prawnych dotyczących funkcjonowania danej jednostki

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page