top of page

Prawo sportowe

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich aspektach z nią związanych.
W szczególności oferujemy pomoc i doradztwo prawne w następujących sferach:

Widok z lotu ptaka Hurdler

Kluby sportowe

obsługa części administracyjnej podmiotu, w szczególności obsługa organów klubu 
z uwzględnieniem pomocy w przygotowywaniu uchwał i aktów wykonawczych, sprawozdawczość, przygotowywanie i udział w walnych zgromadzeniach

obsługa prawna części sportowej działalności klubu w szczególności w zakresie uczestnictwa w krajowych i zagranicznych rozgrywkach i zawodach

sporządzenie kontraktów zawodniczych i udział w negocjacjach prowadzących do ich zawarcia

obsługa postępowań dyscyplinarnych w ramach klubu

współpraca przy kontaktach z organizacjami związkowymi w tym sporządzanie odwołań od decyzji

obsługa prawna i pomoc w organizacji imprez sportowych

przekształcenia stowarzyszeń kultury fizycznej w spółki akcyjne

obsługa procedur transferowych

sporządzanie opinii prawnych związanych z funkcjonowaniem klubu

zakładanie przekształcanie oraz likwidacja klubów sportowych

Zawodnicy

sporządzanie lub opiniowanie kontraktów zawodniczych oraz udział w negocjacjach prowadzących do ich zawarcia

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych powstałych w związku z uprawianiem sportu

prawo do wizerunku oraz ochrona wizerunku zawodnika

pomoc w procedurach dyscyplinarnych toczących się przeciwko zawodnikowi, zarówno klubowych jak i związkowych

sporządzanie lub opiniowanie umów sponsorskich oraz udział w negocjacjach prowadzących do ich zawarcia

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page