top of page

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.klk-legal.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies.

§ 1 Administrator

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest „Kiesler, Lorenz, Kiesler Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka jawna” z siedzibą Katowicach, ul Św. Huberta 43/45, tel. (32) 251 71 68, e-mail: biuro@klk-legal.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 

§ 2 Definicje

 1. Administrator – „Kiesler, Lorenz, Kiesler Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka jawna” z siedzibą Katowicach.

 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.klk-legal.pl.

 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 7. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

§ 3 Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. W ramach plików cookies, administrator gromadzi następuje dane:

  1. Niezbędne pliki cookies - Te pliki cookie gromadzone są w celu zapewnienia działania podstawowych funkcji Serwisu, takie jak zabezpieczenia, weryfikacja tożsamości i zarządzanie siecią. Tych plików cookie nie można wyłączyć. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

  2. Marketingowe pliki cookies - Te pliki cookie gromadzone są w celu śledzenia skuteczności reklam w celu zapewnienia bardziej dopasowanych usług i wyświetlania reklam lepiej odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3. Funkcjonalne pliki cookies - Te pliki cookie zbierają dane w celu zapamiętania indywidualnych wyborów użytkowników i zapewnienia im lepszych oraz bardziej spersonalizowanych doświadczeń. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Analityczne pliki cookies - Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą witryną, pomagają też wykrywać błędy i zapewniają lepsze ogólne statystyki. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies również zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

 5. W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

§ 4 Przetwarzanie danych w związku z modułem umówienia spotkania online

 1. Administrator zapewnia możliwość umówienia spotkania online z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i wstępnej analizy sprawy. Użytkownik może podać także inne dane, w szczególności w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 2. Dane są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

§ 5 Przetwarzanie danych w związku z modułem umówienia spotkania w siedzibie kancelarii

 1. Administrator zapewnia możliwość umówienia spotkania w siedzibie kancelarii przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i wstępnej analizy sprawy. Użytkownik może podać także inne dane, w szczególności w celu ułatwienia kontaktu. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i umówienia spotkania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 2. Dane są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy, rezerwacji spotkania i kontaktu z nadawcą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

§ 6 Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę.

 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez biuro@klk-legal.pl.

 

§ 7 Odbiorcy Danych osobowych

 1. W związku z realizacją usług, dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

 2.  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

§ 8 Przekazywanie danych poza EOG

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

§ 9 Czas przechowywania danych

 1. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody, do czasu podjęcia decyzji o niepodjęciu sprawy lub do czasu jej załatwienia, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie

 

§ 10 Zmiany Polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page